Originalprodukt:
SOL 4000 Levande historia 8 Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Levande historia 8 Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
127 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

Levande historia 8 fortsätter där Levande historia 7 slutade nämligen med den europeiska medeltiden och via renässansen slutar den vid 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och växer fram med begrepp som imperialism och kolonialism. Självklart behandlar Levande historia 8 revolutionerna i både Nordamerika och Frankrike samt de nya samhällsklasser och idéer de resulterade i.

Vidare innehåller boken industrialiseringen i Europa och Sverige. I boken beskrivs hur konservatism, liberalism, socialism samt nationalism utvecklas. I elevboken avslutas kapitlen fortfarande med frågor på tre nivåer vilket hjälper både läraren och eleven att planera sitt arbete. Den röda tråden placerar in händelser och epoker i tiden samt är en repetition av tidigare historiekunskaper.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789127422872
Artikelnummer
9127422872-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom