Originalprodukt:
SOL 4000 Levande Historia 7 Fokus Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Levande historia 7 Fokus Elevbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
207 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

Levande Historia 7
"Utan historia ingen framtid" sägs vara ett latinskt ordspråk. Vad innebär det? Vad är latin? Levande historia är en historiebok som tar upp världshistorien i kronologisk ordning med start från de första människorna. Boken ger en grund för att utveckla elevens förklarande och analyserande förmåga bland annat med stöd av nivågrupperade uppgifter och frågor.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127421769
Artikelnummer
9127421769-HA
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom