Originalprodukt:
Sociologi - grunderna, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Sociologi - grunderna, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ett öga.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Sociologi
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
299 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Sociologi - grunderna

Sociologi – grunderna är intresseväckande och har en tydlig och kursrelaterad struktur som är enkel att arbeta med. Läromedlet diskuterar frågor som: Hur skapas de normer och värderingar som styr ditt liv? Är det självklart med demokrati?  Hur formas individen och hur formas samhället? Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter uppmuntrar till elevaktivt lärande.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140681584
Artikelnummer
9140681584-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Språk
Svenska
Medietyp
Dvd/cd-rom