Skolutveckling i praktiken

Framsida två tjejer kollar på blommor
Produkttyp: Publikation och rapport

Att utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva nya vägar och arbetssätt. Med denna skrift vill vi inspirera skolor att göra just det. Här lyfter vi fram några av de utvecklingsprojekt som fått bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS).
Skriften vänder sig till alla inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, som är intresserade av att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning.

Format: 201x245 mm

Visa mer

Artikelnummer
00554
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
28 sidor