Sinnenas samspel

Framsida barn som håller på med målarfärg
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Artiklarna om sinnesintegrering, som vi samlat i denna skrift har skrivits av David Brown, specialpedagog vid California Deafblind Services. De har varit publicerade i Internationella Dövblind förbundets Magasin, DbI Review. Artiklarna bygger till stor del på Jean Ayres forskning och slutsatser. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har stått för översättningen.

David Brown kommer från Storbritannien och är sedan ett antal år verksam i Kalifornien. Han har ägnat hela sitt pedagogiska yrkesliv åt personer med dövblindhet. Han är en efterfrågad föreläsare och har ofta uppdrag utanför USA för att få oss mer medvetna om sinnenas betydelse för utveckling och livskvalitet. Det är främst gruppen med Charge syndrom som ligger honom varmt om hjärtat.

I de första artiklarna beskriver David Brown de sinnesorgan som vi inte så ofta talar om:

  • muskel- och ledsinnet, proprioceptionen
  • balans, vestibulära sinnet
  • smak
  • lukt.

De har en förvånansvärt stor betydelse för oss och ännu mer för personer som inte har syn och hörsel i full grad. Han beskriver hur sinnena måste kunna samarbeta, vad brister i dem kan innebära och hur de påverkar våra liv. Även i förhållande till personer med perceptionssvårigheter eller rörelsehinder är dessa artiklar intressanta. De enskilda artiklarna kan läsas var för sig, men de två artiklarna som beskriver de samlade sinnena bör läsas efter varandra. Tre artiklar: om synrelaterade problem, självreglering och inlärning och om beteendemönster, är skrivna utifrån Charge syndroms speciella påverkan. Dessa är placerade sist i serien.

Format: A4

Visa mer

ISBN
9789128004244
Artikelnummer
00424
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
84 sidor