Sekvens Historia A, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
339 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Sekvens gör skäl för namnet. I historiska sekvenser beskriver den hur vår värld vuxit fram, från forntiden och de första civilisationerna till de stora upptäckterna och de ödesmättade framtidsfrågorna. Fokus är på nyare tid, och händelser i Sverige, Europa och världen vävs samman till en helhet med globaliseringen som röd tråd.

Framställningen kretsar kring tre centrala teman: Hur sker produktionen? Hur styrs samhället? Hur blir världen en helhet? Till dessa teman kommer ytterligare en viktig historisk faktor: de stora internationella konflikterna. De europeiska stormakternas imperialistiska ambitioner och inbördes kamp påverkade människor i alla delar av världen, och påverkar dem än i dag.

Sekvens återger både den stora historien och lyfter fram unika människoöden. Den är också öppen för olika tolkningar och perspektiv. Finesser som globala översiktskartor, Två sätt att förklara, bilduppslag, källkritiska övningar och frågesidor bidrar till att öka elevernas historiemedvetande. Rubriken Två sätt att förklara visar eleverna att det ofta finns mer än en förklaring till varför vår värld ser ut som den gör.

Visa mer

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127641532
Artikelnummer
9127641532-DAF
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom