Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

Framsida pdf
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Stödmaterial elevhälsa

I ”Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete” presenteras en uppföljande studie som två forskare har genomfört i skolor som har deltagit i Specialpedagogiska myndighetens nätbaserade kurs ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”.

I rapporten beskrivs två modeller: en för samordning av skolans elevhälsoarbete och en för utveckling av elevhälsoteam. Studien pekar på vikten av samordning av alla delar för att kunna utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Resultatet visar att elevhälsoarbetets komplexitet och kontext behöver ligga till grund för skolors utvecklingsarbete.

Visa mer

ISBN
9789128009621
Artikelnummer
00962
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
100 sidor