Originalprodukt:
Samband Historia plus, Bonnier Utbildning AB,

Samband Historia plus, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Samband Historia plus.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
335 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Samband Historia

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Samband Historia Plus är från och med 2012 års tryckningar helt anpassad till ämnesplanen i historia enligt Gy 2011. Boken är för kurs 1b, men innehåller en hel del extramaterial.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789162272401
Artikelnummer
9162272401-HA
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom