Originalprodukt:
Säkra språket 3, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Säkra språket 3, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag säkra språket 3
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
79 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Säkra språket

Säkra språket är en serie med arbetsböcker isex delar för åk 1-6. Innehållet är tematiskt med fokus på att träna läs- och skrivförmågan, att få bli presenterade för för barn- och ungdomsböcker och även för författare samt att bli förtrogna med olika genrer. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140685780
Artikelnummer
9140685780-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom