Rymden platta med bliss

Solen och stjärnor i rymden.
Produkttyp: Laborativt material
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Kommunikationssvårigheter Rörelsehinder
40 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Fakta om rymden, bliss

Plattan föreställer Vintergatan och på plattans baksidan finns stjärnbilder. Meningen är att eleverna ska kunna igen stjärnbilder och peka ut dem på stjärnbildsplattan. Eleverna kan också lära sig att känna igen planeterna, gruppera dem och placera dem i rätt ordning på rymdplattan.

Läromedlet Fyra faktaböcker om rymden med bliss består av fyra huvudböcker – Solen, Stjärnorna, Månen och Planeterna samt en tillhörande arbetsbok. Arbetsboken innehåller flervalsfrågor från huvudböckerna samt ett antal elevexperiment. Med materialet följer även planetkort med tillhörande platta föreställande Vintergatan. På plattans baksida finns stjärnbilder. Arbetsboken, plattan och planetkorten är tänkta att användas laborativt i undervisningen.

Innehållet är framför allt riktat till elever i årskurs 4–6, men kan även användas om så är lämpligt för äldre eller yngre elever. Läromedlet är skrivet direkt på bliss med blissgrammatik och faktainnehållet följer Lgr 11.

Färg, laminerad.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128109864
Artikelnummer
10986
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
2 delar, A3
Övriga detaljer
385 g