Rydaholmsmetoden lösblad, Tryckt punktskrift, tät, Enkelsidig

Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms

Rydaholmsmetoden lösblad.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Artikelnummer
30677-PCS
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten