Ritade Tecken

Ritade tecken.

Gå till tjänsten

Gå till tjänsten för att beställa: Ritade tecken.

Produkttyp: Webbaserad tjänst
Ämne: Svenska
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 7-9 ämnen Anpassad gymnasieskola nationellt program Fritidshem Förskola Förskoleklass
Målgrupp: Intellektuell funktionsnedsättning Nedsatt hörsel Tal- och språkstörning

Ritade tecken är utvecklat för att stödja användandet av Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. TAKK-tecken bygger på tecken från det svenska teckenspråket och används tillsammans med tal för att förstärka de betydelsebärande orden i en kommunikation. Viktigt att komma ihåg att även om TAKK bygger på tecken från det svenska teckenspråket, så är TAKK inte teckenspråk. Teckenspråk är ett alldeles eget språk med egen grammatik.

I tjänsten Ritade tecken finns idag två bildbaser. Den ena innehåller cirka 3600 ritade tecken-bilder och den andra heter Teckningsbanken och innehåller cirka 2500 illustrationer utvalda från våra läromedel. Du kan ladda ner ritade tecken-bilderna och illustrationerna eller använda verktygen som finns i tjänsten för att skapa exempelvis kommunikationskartor, undervisningsmaterial och scheman.

De ritade tecknen finns i flera bildformat och är anpassade att fungera tillsammans med Symwriter, In Print, Bildfabriken och Communicate. Illustrationerna i Teckningsbanken finns enbart i PNG-format.

Pris per år

  • Kommunlicens 

Personuppgifter

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13820
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare