Ritade Tecken

Ritade Teckens startsida.

Gå till tjänsten

Gå till tjänsten för att beställa: Ritade tecken.

Produkttyp: Webbaserad tjänst
Ämne: Svenska Teckenspråk för hörande
Skolform: Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Specialskola åk 1-4 Specialskola åk 5-7
Målgrupp: Nedsatt hörsel Tal- och språkstörning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning

Ritade Tecken är en onlinetjänst med illustrationer som visar tecken avsedda för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Tecknen i tjänsten bygger på det svenska teckenspråket. Bildbasen utvecklas av SPSM och innehåller cirka 2 700 bilder. Som abonnent kan du ladda ned enskilda bilder eller hela bildbasen till din dator. I onlinetjänsten finns också mallar för att göra olika typer av dokument som sedan kan sparas och skrivas ut.

Ritade Tecken riktar sig främst till pedagoger i verksamheter där man använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. Syftet är att bilderna ska stimulera och stödja pedagogerna att använda tecken som stöd i sin kommunikation med till exempel barn och elever.

De ritade tecknen finns i flera bildformat och är anpassade att fungera tillsammans med SymWriter, Bildfabriken och Communicate: In Print. Ritade Tecken fungerar även på din pekplatta.

Pris per år

  • Kommunlicens 

Personuppgifter

Läs mer om hur Ritade tecken hanterar personuppgifter på ritadetecken.se/about/privacy-policy

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13820
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare