Ritade Tecken

Ritade Teckens startsida.

Gå till tjänsten

Gå till tjänsten för att beställa: Ritade tecken.

Produkttyp: Webbaserad tjänst
Ämne: Svenska Teckenspråk för hörande
Skolform: Fritidshem Förskola Förskoleklass Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Specialskola åk 1-4 Specialskola åk 5-7
Målgrupp: Nedsatt hörsel Tal- och språkstörning Utvecklingsstörning

Ritade Tecken är en onlinetjänst på webben som förmedlar tecknade bilder från svenska teckenspråket. Bildbasen utvecklas av SPSM och innehåller ca 2500 bilder. Som abonnent kan du ladda ned enskilda bilder eller hela bildbasen till din dator.

Ritade Tecken innehåller också mallar för att göra dokument. Du kan skriva ut dina bilder och dokument eller spara dem i mappar online. Ritade Tecken fungerar på din pekplatta, och på din mobil kan du läsa om tjänsten. Ritade Tecken är avsedd för läromedelsproducenter och för att stödja pedagoger som använder ritade tecken i verksamheter som använder kommunikationsstödet TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Ritade Tecken används också till kursledare och föräldrar till barn som behöver TAKK. De ritade tecknen finns i flera bildformat och är anpassade att fungera tillsammans med SymWriter, Bildfabriken och Communicate: In Print.

Pris per år

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13820
Författare