Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Denna skrift ska ge kommuner och landsting information om vad ett riksgymnasium för elever med svåra rörelsehinder är, det vill säga innebörden av Rh-anpassad utbildning. Elevernas hemkommuner och hemlandsting står för delar av kostnaderna för riksgymnasierna. Därför förklarar skriften kortfattat hur administration och debitering av ersättningarna fungerar.

Visa mer

Artikelnummer
00148
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
13 sidor