Religion 1 för gymnasiet, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Framsida 9789127453630
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
363 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna ännu bättre verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127453630
Artikelnummer
9789127453630-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom