Rektors betydelse för kollegialt lärande

Omslag till Rektors betydelse för kollegialt lärande.
Produkttyp: Publikation och rapport

En rapport om vilka ledarhandlingar som är möjliggörande och hindrande i kompetensutvecklingsinsatser. Resultatet visar bland annat att det är viktigt att rektor äger och deltar i kompetensutvecklingen och att det är en fördel för utvecklingsarbetet om rektor har kunskap om redskap för kollegialt lärande.

Rapporten bygger på en forskningscirkel för rektorer. Syftet med cirkeln var att utveckla kunskap om rektors betydelse för kompetensutvecklingsinsatser, med utgångspunkt i satsningen Specialpedagogik för lärande. Rektorerna deltog i cirkeln parallellt med att deras personal deltog i Specialpedagogik för lärande. Kunskaperna är applicerbara även i andra sammanhang.

Visa mer

ISBN
9789128010436
Artikelnummer
01043
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
52 sidor