Originalprodukt:
PULS Teknik 7-9 Grundbok, Natur och Kultur, Fjärde upplagan

PULS Teknik 7-9 Grundbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Teknik 7–9 Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Teknik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
327 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Boken ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de utvecklar sina kunskaper och sin medvetenhet inom teknikområdet, en förutsättning för att kunna ta medvetna beslut i en värld som svämmas över av teknik. Det finns tydliga kopplingar mellan bokens innehåll och Lgr 11. De fem förmågorna som eleverna förväntas utveckla exemplifieras och har en central och återkommande roll och eleverna uppmuntras att reflektera över vad de gör och varför. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
4
Utgivningsdatum
ISBN
9789127416277
Artikelnummer
9127416277-HA
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom