Originalprodukt:
PULS Teknik 7-9 Grundbok, Natur och Kultur, Fjärde upplagan

PULS Teknik 7-9 Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Teknik 7–9 Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Teknik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
327 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien PULS

Boken ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de utvecklar sina kunskaper och sin medvetenhet inom teknikområdet, en förutsättning för att kunna ta medvetna beslut i en värld som svämmas över av teknik. Det finns tydliga kopplingar mellan bokens innehåll och Lgr 11. De fem förmågorna som eleverna förväntas utveckla exemplifieras och har en central och återkommande roll och eleverna uppmuntras att reflektera över vad de gör och varför. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
4
Utgivningsdatum
ISBN
9789127416277
Artikelnummer
9127416277-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart