Originalprodukt:
PULS Fysik och kemi 4-6 Grundbok, Natur och Kultur, Första upplagan

PULS Fysik och kemi 4-6 Grundbok, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Fysik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
168 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 4
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien PULS

Lös mysteriet med vattenflaskan, upptäck krafterna i sport och lär om rätt och fel i miljön! Med PULS Fysik och kemi lär dina elever sig grundläggande naturvetenskap på ett omväxlande sätt. De blir detektiver som upptäcker fler och fler ledtrådar medan de utforskar varje nytt område. Boken har 16 tydligt avgränsade kapitel om till exempel vatten, ljus och astronomi med faktatexter, experiment och fördjupningstexter.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789127421257
Artikelnummer
9127421257-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Tryckt form