Originalprodukt:
Levanders psykologi Psykologi 1+2a, Natur och Kultur, Tredje upplagan

Psykologi 1+2a för gymnasiet, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Psykologi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
298 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Inga andra läroböcker i psykologi är som Levanders. Därför är de också klassiker.

Nu är de anpassade till de nya ämnesplanerna. Är du van användare kommer du att känna igen dig men också upptäcka flera spännande nyheter. Har du inte använt böckerna tidigare har du ännu mer att upptäcka.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127427167
Artikelnummer
9127427167-EBB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom