Originalprodukt:
Psykiatrins ABC, Liber AB, Tredje upplagan

Psykiatrins ABC, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Psykologi
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
197 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Psykiatrins ABC

Relationerna mellan vårdtagare och dem han har omkring sig är oerhört viktiga för att kunna återhämta sig från en psykisk sjukdom.

Denna grundbok är skriven ur ett psykodynamiskt perspektiv och genom fallbeskrivningar levandegörs symtom och sjukdomar inom psykiatrins område för att kunna se samband och underlätta relationen mellan vårdare och vårdtagare. Bland annat beskrivs olika psykiska störningar, rehabilitering och personlighetsutveckling samt kommunikation och kriser. Psykiatrireformen och lagstiftning som berör den psykiatriska vården tas upp.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
3
Utgivningsdatum
ISBN
9789147082773
Artikelnummer
9147082773-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom