Originalprodukt:
Prima Svenska 4 Basbok, Gleerups Utbildning,

Prima Svenska 4 Basbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Prima Svenska 4 Basbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
142 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Prima Svenska har ett tematiskt upplägg, vilket innebär att innehållet står i fokus. Texter och uppgifter är skrivna för att beröra och väcka barnens intresse. Varje bok består av ett antal teman, och olika infallsvinklar lyfts fram. Eleverna arbetar med språket i meningsfulla sammanhang.

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789140685551
Artikelnummer
9789140685551-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom