Originalprodukt:
Perspektiv på historien Kulturhistoria, Gleerups, Första upplagan

Perspektiv på historien Kulturhistoria, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
369 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Perspektiv på historien – Kulturhistoria är skriven för gymnasiets kurs 2b i historia. Boken innehåller ett tiotal artiklar av professionella historiker och inleds med ett längre kapitel om de kulturhistoriska epokerna. Efter varje artikel finns det dokumentövningar.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140683427
Artikelnummer
9140683427-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom