Periodiska systemet – svällpappersbild med nyckel i tryckt punktskrift

Omslag till Periodiska systemet – svällpappersbild.
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Kemi Naturkunskap
Skolform: Anpassad grundskola åk 7-9 ämnen Anpassad gymnasieskola nationellt program Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
25 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 1
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Periodiska systemet i svällpapper består av en bild i A3-format där de kemiska beteckningarna för respektive grundämne anges i både punktskrift och svartskrift. Till svällpappersbilden finns en nyckel i tryckt punktskrift som innehåller grundämnenas namn, kemiska beteckning, atomnummer, atommassa, metall, aggregationstillstånd och period/grupp.

Nyckeln i tryckt punktskrift består av en pärm med två flikar som innehåller två olika uppställningar. I den första uppställningen är grundämnena ordnade alfabetiskt efter grundämnets namn och i den andra uppställningen är grundämnena ordnade alfabetiskt efter grundämnets kemiska beteckning.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15013
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
A3, 1 blad
Medietyp
Tryckt form