Originalprodukt:

Organisation och ledarskap, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Ledarskap och organisation
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
328 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Lättsamt, konkret och välillustrerat presenteras olika organisationsteoretiska grundpelare: Hur fungerar en grupp? Vad är det som ger en organisation motiverade medarbetare? Friktionsfritt ledarskap.

Organisation och ledarskap Compact pekar på hur moderna organisationer kan skapa stora saker - företag med god vinstutveckling, skolor präglade av hög kompetens, sjukhus med kvalificerad vård o.s.v. - med och genom sina medarbetare.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147064762
Artikelnummer
9147064765-EBD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom