Originalprodukt:
Ord med tanke på vård, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Ord med tanke på vård, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
105 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ord med tanke på vård är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot vård. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140642455
Artikelnummer
9140642455-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom