Originalprodukt:
Ord med tanke på Barn, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Ord med tanke på Barn, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
115 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Ord med tanke på barn är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot barn och fritid. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området.

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140642462
Artikelnummer
9140642462-DCI
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom