OPTIC Optimising the Inclusive Classroom

Framsida datagjort klassrum
Produkttyp: Publikation och rapport

I ett inkluderande samhälle är noggrann utformning av lärandemiljön en av huvudfaktorerna för att alla elever ska nå framgång. Comeniusprojektet OPTIC - Optimising the Inclusive Classroom (2008–2010) har identifierat och sammanställt exempel för goda och beprövade anpassningar i klassrumsmiljöer som inte bara gynnar elever med synnedsättning utan alla elever.

Visa mer

ISBN
9789128003308
Artikelnummer
00330
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten