Nyfikna fingrar

Omslag till Nyfikna fingrar.
Produkttyp: Digitala läromedel Tryckt punktskrift Webbaserad tjänst
Ämne: Svenska
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
0 kr exkl. 0% moms

Nyfikna fingrar är ett digitalt läromedel för blivande punktskriftsläsare som fått sin första dator och punktskriftsskärm. Det innehåller lekfulla övningarna där eleven lär känna punktskriftsskärmen, övar sina taktila förmågor och förberedande lästeknik inför punktskriftsläsning.

Nyfikna fingrar körs online i din webbläsare och vi rekommenderar Firefox, Edge och Google Chrome. Observera att den inte fungerar i Internet Explorer. Läromedlet har full tillgänglighet för personer som själv navigerar med kortkommandon.

Förberedande inställningar

I den här digitala versionen behöver några förberedande inställningar göras för att övningarna ska fungerar tillsammans med skärmläsningsprogrammet och punktskriftsskärmen. Det görs enklast genom att ladda ner det medföljande installationspaketet. Inställningarna aktiveras automatiskt varje gång Nyfikna fingrar används. Inställningarna aktiveras enbart för läromedlet och när eleven använder JAWS i andra sammanhang så avaktiveras dessa inställningar.

Använder eleven ett annat skärmläsningsprogram än JAWS måste ovanstående inställningar göras manuellt med hjälp av det aktuella skärmläsningsprogrammets instruktionsbok.

För att kunna köra installationspaketet kan du behöva hjälp av en administratör som har rätt att göra inställningar på elevens dator.

Installationspaketet gör att:

  • Talet i JAWS stängs av för att inte störa eleven.
  • Statuscellerna i början av läsraden stängs av så att övningarna visas korrekt.
  • Markören följer med i övningarna.

Systemkrav: JAWS 2020–2022, webbläsare: Edge, Chrome eller Firefox
Inspelat tal.

Projektledare Catarina Hägg.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
12241
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Webbaserade läromedel