Originalprodukt:
Ny start 2 Läsebok - Tryckt form, Gleerups Utbildning AB,

Ny start 2 Läsebok, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska för invandrare Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux i svenska för invandrare Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
137 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Ny Start

Ny start 2 läsebok är avsedd för elever som nyligen lärt sig läsa.De behandlar vardagsnära teman och utvidgar successivt elevernas ordförråd. Till läseboken finns även en arbetsbok med omväxlande övningar. Till Ny start 2 finns en lärarhandledning som erbjuder metodiska tips och förslag till ämnesområden i anslutning till läsebokens texter. 

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140634962
Artikelnummer
9140634962-PBT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare