Originalprodukt:
Norstedts Första engelska ordbok, Norstedts Förlag,

Norstedts Första engelska ordbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
155 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Norstedts första engelska ordbok är en ordbok för nybörjaren i engelska, dvs. för barn i åldern 9-13 år. Informationen är uppställd som i en ”riktig” ordbok med fraser och språkexempel, men den är klart uppdelad. Dessutom finns ett avsnitt med namnen på kända engelska och svenska barnböcker, seriefigurer, information om räkneord, klockan m.m.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789172270503
Artikelnummer
9172270503-ECA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Norstedts Förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom