Min bok

Händer som formar ett hjärta.
Smakprov Min bok
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Kommunikation Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 1-3 ämnesområden Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Intellektuell funktionsnedsättning
100 kr exkl. 6% moms

I Min bok har vi utgått från ord som hör till vår vardag. Ord som eleven kan använda direkt medan ordförrådet byggs på, eller för att öva och repetera redan befintligt ordförråd.

Boken inleds med att eleven får presentera sig själv, sin familj och sitt boende och går sedan vidare till andra områden som hem, skola, kläder djur, känslor, mat och fritid. I varje kapitel får eleven lära sig ord som hör till området och öva på orden.

I flera av bokens övningar används både text och Pictogrambilder. Pictogrambilderna kan underlätta för elever som inte kan läsa och skriva eller som har ett annat modersmål. De kan också fungera som ett stöd för minnet vid inlärning av olika ord och begrepp.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128108249
Artikelnummer
10822
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Lundin Mattsson, Chris
Omfång
87 sidor
Övriga detaljer
328 g
210mmx297mmx