Mattespanarna 6A Grundbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Figurer som spelar på instrument.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
106 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Uppdrag Matte Mattespanarna

Problemlösning i fokus. Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr 11, så också i vår nya serie Mattespanarna. Viktigt är också att kunna resonera om olika strategier och kommunicera matematik. I Mattespanarna får eleverna lösa spännande mysterier och träna problemlösning i varje moment.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147101368
Artikelnummer
9147101368-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart