Matematikboken Klara Färdiga G, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
127 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matematikboken

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Matematikboken är en serie i matematik med en röd tråd från förskoleklass till skolår 9.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789121218273
Artikelnummer
9121218287-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom