Originalprodukt:
Matematikboken 3 B, Liber AB, Första upplagan

Matematikboken 3 B, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
77 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matematikboken

Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121176849
Artikelnummer
9121176841-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom