Originalprodukt:
Matematikboken 3 A+B Läxbok, Liber AB, Första upplagan

Matematikboken 3 A+B Läxbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
40 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matematikboken

Matematikboken är en serie i matematik med en röd tråd från förskoleklass till skolår 9.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121176856
Artikelnummer
9121176856-HAM
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom