Matematik Beta Grundbok, E-bok i Textview-format

Framsida 9789147138043
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
240 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Räkna med hela klassen
Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen individuella och tydliga väg. Hela serien har reviderats. Alfa, Beta och Gamma finns också som heldigitala versioner.


Väl beprövad pedagogik
Läromedlet erbjuder en väl beprövad pedagogik och struktur som fungerar:

  • Gemensamma genomgångar
  • Exempel på lösningar och redovisningar
  • Uppgifter på tre svårighetsnivåer (lika många på varje nivå)
  • Variation i uppgifternas karaktär där EPA-uppgifterna är frekvent förekommande (EPA = Enskilt, Par, Alla)
  • Ledtrådar som hjälp att komma vidare
    Sammanfattningar av centrala begrepp och metoder

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Artikelnummer
9789147138043-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Nedladdningsbart