Originalprodukt:

Matematik 5000 Kurs 5 Blå lärobok, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Matematik 5000 Kurs 5 Blå lärobok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
360 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Matematik 5000

Läromedelsserien Matematik 5000 täcker alla kurser på gymnasiet och vuxenutbildningen. Du kan ta del av det pedagogiska innehållet i många olika former, tryckt eller digitalt. Välj själv utifrån hur du och dina elever arbetar bäst.

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127426337
Artikelnummer
9127426337-HAM
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom