Originalprodukt:
Markbyggnad Mb2 Kantstöd Gångbana, Liber AB, Första upplagan

Markbyggnad Mb2 Kantstöd Gångbana, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Bygg och anläggning
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Läromedel för ämnet bygg och anläggning på gymnasienivå.

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147011193
Artikelnummer
9147011193-DAF
Originalförlag
Liber AB
Medietyp
Dvd/cd-rom