Originalprodukt:
Logistik A/B, fakta & övningar, Liber AB, Första upplagan

Logistik A/B, fakta & övningar, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Handel
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
308 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Logistik A/B

Logistik innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är ett verktyg som ger logistiken nya möjligheter när stora varumängder ska hanteras på rationellt och kostnadsmedvetet som möjligt.

Logistik A/B ger en grundläggande förståelse för ämnet, förklarar ur företagarperspektivet, beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp och det kräver inga förkunskaper i företagsekonomi.

Visa mer

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147061808
Artikelnummer
9147061804-DAF
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom