Originalprodukt:
Logistik A/B, fakta & övningar, Liber AB, Första upplagan

Logistik A/B, fakta & övningar, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kollage av olika transportsätt.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Handel
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
308 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Logistik A/B

Logistik innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är ett verktyg som ger logistiken nya möjligheter när stora varumängder ska hanteras på rationellt och kostnadsmedvetet som möjligt.

Logistik A/B ger en grundläggande förståelse för ämnet, förklarar ur företagarperspektivet, beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp och det kräver inga förkunskaper i företagsekonomi.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147061808
Artikelnummer
9147061804-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom