Originalprodukt:
Logistik A/B, fakta & övningar, Liber AB, Första upplagan

Logistik A/B, fakta & övningar, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kollage av olika transportsätt.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Handel
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
308 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Logistik A/B

Logistik innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är ett verktyg som ger logistiken nya möjligheter när stora varumängder ska hanteras på rationellt och kostnadsmedvetet som möjligt.

Logistik A/B ger en grundläggande förståelse för ämnet, förklarar ur företagarperspektivet, beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp och det kräver inga förkunskaper i företagsekonomi.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147061808
Artikelnummer
9147061804-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom