Ljudbilden

Omslag till Ljudbilden.
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 1-3 ämnesområden Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
250 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Ljudbilden är ett spel som tränar förmågan att förstå att ord är uppdelbara i språkljud. Spelet innehåller kort med bilder och instruktioner om vilket språkljud som ska tas bort eller läggas till. Eleven ska sedan matcha korten mot de bildkort som passar. Spelet innehåller en spelplan och åtta olika läggspel. Alla spelen passar till samma spelplan.

Lådan innehåller handledning, 8 spel med vardera 11 bildkort 70x50 mm och 11 bildkort 50x50 mm, färg, spelplan i A3.

Utvecklare Pia Apt.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10062
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Hellström Sparring, Lena
Övriga detaljer
498 g