Linjal 30 cm

Linjal med punktskrift.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Matematik
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Synnedsättning
80 kr exkl. 25% moms

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centimeter markerad med ett jack samt en svart punktmarkering. Var femte centimeter är också punktmarkerad. Linjalens undersida är försedd med glidstopp.

Linjalen har tagits fram för att underlätta för elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
300x45 mm

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13261