Linjal 30 cm

Linjal med punktskrift.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Matematik
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 1-3 ämnesområden Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnen Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Anpassad gymnasieskola individuella program Anpassad gymnasieskola nationellt program Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Synnedsättning
100 kr exkl. 25% moms

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centimeter markerad med ett jack samt en svart punktmarkering. Var femte centimeter är också punktmarkerad. Linjalens undersida är försedd med glidstopp.

Linjalen har tagits fram för att underlätta för elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
300x45 mm

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13261
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten