Linjal 21 cm

Linjal med punktskrift.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Synnedsättning
80 kr exkl. 25% moms

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och på den motsatta sidan är var femte centimeter markerad med punktskrift.
Linjalens undersida är försedd med glidstopp.

Linjalen har tagits fram för att underlätta för elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
Format: 210x30 mm

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13260
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten