Lika värde nr 4, 2021 – Tema: Elevens rätt till stöd

Omslag till Lika värde nr 4, 2021.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Lika värde

För att kunna ge elever det stöd de behöver i sitt lärande behövs samarbete. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om samarbete inom grundskolan för att ge elever stöd tidigt och för att öka den språkliga tillgängligheten. Läs också om grundsärskolan som samarbetar med ett förlag för att få till bra läromedel.

På Barnarpsskolan i Jönköping går flera elever som har språksvårigheter av olika karaktär. I ett projekt fokuserar de nu på att göra språket mer tillgängligt.

När garantin för tidiga stödinsatser började gälla utvecklade Sofiehemsskolan i Umeå sitt systematiska arbete med stödinsatser. Samråd, samsyn och trygghet är ledord i det arbetet.

Rätt läromedel kan ge bra stöd. Elever och lärare på Södermalmsskolan i Stockholm är testpiloter när ett nytt läromedel utvecklas. Det är ett värdefullt samarbete för både skolan och läromedelsförlaget. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Linda Sandell ger några råd om man säkerställer att eleverna får rätt stöd.

Förskolor och skolor kan få specialpedagogiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. I en artikel berättar två rådgivare om hur de med olika bakgrunder och spetskunskaper hjälper skolor att göra skillnad för eleverna.

"Lesson study" är en metod för lärarsamarbete som har utvecklats och använts i Japan under de senaste 140 åren. Det är en metod som vänder på perspektiven och fokuserar på undervisningsmetoder istället för på elevers tillkortakommanden. Kamilla Klefbeck forskar kring hur "lesson study" kan utveckla undervisningssituationen för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. I en artikel berättar hon om sin forskning.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00990
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor