Lika värde nr 3, 2017

Lika värde nr 3, 2017.
Produkttyp: Publikation och rapport Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Extra anpassningar finns för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. I Lika värde nummer 3 2017 kan du läsa om hur tre skolor har utvecklat nya arbetssätt för att möta sina elevers behov, med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Personalen på Falkvikgårdens skola upplevde att barnen som behövde mest hjälp av vuxna fick minst. Därför kom de igång med ett nytt arbetssätt med skiftande grupper som ger alla barnen tryggare skolmiljö. El- och energiprogrammet på Jämtlands gymnasium startade 2016 projektet ”Alla ska med!” som handlar om att utveckla arbetssättet på en yrkesutbildning utifrån fyra olika byggstenar. Ekhamraskolan arbetar för att skapa trygghet och goda relationer. Där är extra anpassningar och särskilt stöd inget speciellt, utan något som hör till det dagliga arbetet.

Forskarintervjun tar upp en jämförande studie om hur personer med utvecklingsstörning blir bemötta av olika organisationer. Det finns också en artikel om hur utbildning i specialpedagogik bidrar till ökad inkludering och en minskning av elever i särskilda undervisningsgrupper.

I tidningen finns också notiser om vad som händer inom skolområdet, nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och krönikor.

Visa mer

Artikelnummer
00764
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor