Lika värde nr 1, 2019 – Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Klassrum med barn som sträcker upp händerna.
Produkttyp: Publikation och rapport Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) är ingen homogen grupp. Därför behöver stödet i undervisningen utgå från den enskilda individens behov. Men det finns generella åtgärder du kan göra som minskar behovet av stöd. I årets första nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om verksamheter som tagit tag i utmaningar på olika sätt.

Samuel Asplund tar studenten i vår och förbereder sig för vuxenlivet. Han är blind sedan födseln och har autism. För att erbjuda honom utmaningar som både är motiverande och engagerande har skolan tagit hjälp av Specialpedagogiska skolmyndighetens Resurscenter syn.

Två andra skolor beskriver hur de förbättrat sin lärmiljön för elever med NPF med små medel. Den ena har utvecklat skolans arbetssätt genom att bland annat bredda basen för det specialpedagogiska arbetet, "normalisera" extra anpassningar och diskutera vad inkludering innebär. Den andra skolan har arbetat med den fysiska miljön. De har minskat det visuella bullret och skapat en ordnad fysisk miljö som ger ökade möjligheter till koncentration.

I en artikel utanför temadelen ger två lärare flera exempel på hur de arbetar med tydlighet och inkludering för att ge eleverna trygghet och självförtroende. Forskarintervjun med Frida Lygnegård handlar om hennes avhandling. I den står ungas egna upplevelser av delaktighet i fokus, oavsett funktionsförmåga. En utmaning var att anpassa frågorna så att alla elever kunde ta del av dem. Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00908
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor