Lika värde nr 1, 2018

Barn ritar.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Språket ger oss identitet, gemenskap och delaktighet. Hur möter man då barn och elever med språkstörning? Fokusera på vad eleven kan, visualisera undervisningen, se till att verksamheten har kompetens och prova en sak i taget, är några goda råd i årets första nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde.

Svea går på Sörböleskolan i Skellefteå. Hon arbetar med samma sak som klasskamraterna men på sin nivå. Det går bra eftersom alla i arbetslaget har gedigen yrkeskompetens och är öppna för nya arbetssätt.

Allt fler elever med språkstörning kommer till Virginska gymnasiet i Örebro. Nu har all personal som möter eleverna i sin vardag gått en gemensam kurs och fått en gemensam kunskapsbas.

Karin Sedaghat Tellner är logoped på Hällsboskolan i Stockholm, en skola för elever med grav språkstörning. I en intervju berättar hon om hur hon arbetar för att skapa förståelse kring språkstörning. I en annan intervju ger logopeden Anna Strömberg några råd till skolor som vill bli bra på att möta elever med språkstörning.

Utöver temaartiklarna finns en artikel om förskolan Lillgården i Östersund som satsat på att göra sin utemiljö tillgänglig, en intervju med forskaren Mona Holmkvist om den stora satsningen på forskarskolan Special Education for Teachers Educators, nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och krönikor.

Visa mer

Artikelnummer
00845
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor