Originalprodukt:
Latinsk grammatik, Almqvist & Wiksell AB, Andra upplagan

Latinsk grammatik, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Latin - språk och kultur
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
243 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
Latinsk grammatik är den verkliga klassikern på området. Den tar upp vanliga böjningsformer och uttryckssätt samt sådana syntaxexempel som belyser det vanligaste språkbruket. Latinets historia och ordbildningslära behandlas utförligt, och i noterna dras paralleller med de moderna språken. För gymnasieskolan, studieförbunden samt kurser på alla nivåer vid universitet och högskolor.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121100523
Artikelnummer
9121100523-HA
Originalförlag
Almqvist & Wiksell AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom