Kring musiken del 3 elevbok, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kring musiken del 3 elevbok.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Musik
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
243 kr exkl. 6% moms

KRING MUSIKEN är ett musikläromedel i fyra delar för grundskolan. Materialet är framtaget med tanke på läroplanens mål för musikundervisningen. Det bygger upp elevernas musikkunnande från grunden och avser att förmedla allsidiga baskunskaper i musik.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789176946800
Artikelnummer
9176946800-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Isabergs förlag/SSM AB
Författare