Körprisma för diskantröster, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till körprisma diskantröster
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Musik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
151 kr exkl. 6% moms

Körprisma för diskantröster. 39 två-, tre- och fyrstämmiga körsånger och arrangemang för diskantkör.

 

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

ISBN
9790070002585
Artikelnummer
070002585-PAT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gehrmans musikförlag
Författare