Originalprodukt:
Koll på Vasatiden, Bonnier Utbildning AB,

Koll på Vasatiden-Basbok, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
97 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Koll på historia

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

I Koll på Vasatiden får du möta Gustav Vasa och hela hans stora släkt. Gustav Vasa brukar kallas för Sveriges landsfader. Han krigade loss Sverige från danskarna, införde höga skatter på jord, skaffade sig fogdar och kontroll över hela riket och slog hårdfört ner böndernas protester. Rik blev han också när han gjorde sig till chef över hela kyrkan i Sverige.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789162271794
Artikelnummer
9162271794-PCT
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Tryckta läromedel